En forsvarsregning på 700 milliarder dollar bestått av den amerikanske senatet inkluderer et mandat for en blokkskjermstudie som skal gjennomføres av forsvarsdepartementet.

I går passerte den amerikanske senaten en massiv forsvarspakke som gir hundrevis av milliarder dollar til det amerikanske militæret. Offentlige registre viser at et endringsforslag som er inkludert i den regningen, foreslått av senator Rob Portman i Ohio, ville "kreve en rapport om cyber-applikasjoner av blokkerteknologi" dersom det ble undertegnet i loven.

Ifølge den offisielle kongressens nettside ble endringen avtalt med enstemmig samtykke foran forsvarsregningens endelige avstemning.

Forskningsinnsatsen, i henhold til endringsteksten, er beskrevet som:

"... en rapport om potensielle støtende og defensive cyber-applikasjoner av blokkerteknologi og annen distribuert databaseteknologi og en vurdering av innsats av utenlandske krefter, ekstremistiske organisasjoner , og kriminelle nettverk for å utnytte disse teknologiene. "

Studien, ytterligere materialer indikerer, forventes levert seks måneder etter at forsvarsregningen er signert i loven.

Men flere trinn forblir før studienes mandat blir lov, men. Representanthuset - det nederste kammeret i den amerikanske kongressen - ga en lignende regning i juli, og nå må de to organene hamre ut en avstemt versjon og sende den.

Bilde via Shutterstock