Et nytt utkast til rapport fra Europaparlamentet om digitale valutaer krever at det opprettes en arbeidsgruppe spesielt knyttet til teknologien.

Rapporten, skrevet av EP-medlemmet Jakob von Weizsäcker fra økonomi- og valutautvalget, søker etablering av en arbeidsgruppe med eget budsjett og dedikert personale som vil studere digitale valutaer og gi politikk råd til EU og medlemslandene.

Videre kreves det i rapporten å stramme reguleringen av både børser og lommebokleverandører - noe som europeiske kommisjonen, blokkenes executive arm, allerede vurderer. Samtidig veier Europarådet også digital valutaregulering.

Publisering av rapporten følger en høring i slutten av januar, hvor medlemmer av Europaparlamentet diskuterte bitcoin og blockchain-teknologi innenfor rammen av terrorfinansiering og hvitvasking av penger.

Til tross for krav til sterkere regler med hensyn til digital valutaaktivitet, er det i rapporten påpekt at teknologien har "potensialet til å bidra positivt til forbrukervennlighet og økonomisk utvikling". Det fortsetter å ekko kommentarer fra von Weizsäcker under januarhøringen om å unngå belastende regulering.

"[Europaparlamentet] krever en forholdsmessig regulatorisk tilnærming for ikke å forstyrre innovasjon på et tidlig stadium, samtidig som det tas alvorlig hensyn til de regulatoriske utfordringene som den utbredte bruken av [virtuelle valutaer] og [distribuert ledgerteknologi] kan utgjøre, " det sier.

Samtidig søker rapporten om godkjenning for hva det kaller "hurtige og kraftfulle regulatoriske tiltak", som sier:

"Et slikt smart regelverk basert på analytisk fortreffelighet og proporsjonalitet må ikke forveksles med lette berøringsregulering : Hurtige og kraftfulle regulatoriske tiltak må være en del av verktøykassen for å ta tak i risikoene før de blir systemiske hvis og når det er hensiktsmessig. "

Økonomi- og valutautvalget forventes å stemme på rapportens innhold i april, og hvis godkjent, kunne flytte til hele parlamentet for en stemme allerede i mai.

Rapporten finner du nedenfor:

Utkast til rapport om virtuelle valutaer