Den europeiske unions forvaltningsavdeling vedtok i dag et forslag som skal gjøre det vanskeligere for terrorister og pengevaskere å operere ved å revidere eksisterende AML-beskyttelse (anti-money laundering).

Tucked away i listen over endringer foreslått av EU-kommisjonen er et mål spesielt for å forhindre terrorister i å bruke virtuelle valutaer og andre finansielle verktøy som anses som risiko for misbruk, for eksempel forhåndsbetalte kort.

I henhold til forslaget vil virtuelle valutaveksler og varemessige lommebokleverandører bli bragt under utførelse av EUs hvitvaskingsdirektiv. Som sådan vil de bli pålagt å anvende due diligence kontroller "som avslutter anonymiteten knyttet til slike utvekslinger".

I uttalelser, første visepresident i kommisjonen Frans Timmermans, søkt å koble til handlingene til internasjonal sikkerhet.

Timmermans sa:

"Dagens forslag vil hjelpe de nasjonale myndighetene til å spore folk som skjuler sin økonomi for å begå forbrytelser som terrorisme."

Europa-kommisjonen presenterte også spesielt et "parallelt" forslag rettet mot hindre skatteunddragelse teknikker som avslørt i Panama Papers, lekket dokumenter utgitt tidligere i år som katalogiserte metoder for å gjemme penger i off-shore kontoer.

Andre tiltak i forslaget som ble vedtatt i dag, var spesielt rettet mot skatteunddragelse og hvitvasking av penger, blant annet å senke eierskapsgrensen til de i trusts hvis identiteter må offentliggjøres.

Foreslåtte sentrale tiltak inkluderer økt beskyttelse for whistleblowers og ytterligere informasjonsdeling mellom EU-landene.

Europeisk regulering i transitt

I år har EU tatt aggressive skritt mot å regulere virtuell valuta på grunn av bekymringer om brukerens oppfattede "anonymitet".

I januar samlet Europaparlamentet for første gang i Brussel for å diskutere strengere kontroller over virtuell valuta etter terrorangrep i Paris. En måned senere foreslo parlamentet en arbeidsgruppe om virtuelle valutaer for å videreutvikle teknologien.

Etter dagens beslutning vil forslaget bli sendt til Europaparlamentet for konsultasjon og vedtak.

I henhold til de virtuelle valutareglene som er vedtatt i dag, må medlemslandene gjennomføre endringene og andre tiltak mot terrorismefinansiering innen årets slutt.

Bilde av Frans Timmermans via Wikmedia