Den europeiske unions øverste lovhåndhevelsesbyrå holdt nylig en to-dagers konferanse om digitale valutaer.

Den tredje årlige virtuelle valutakonferansen ble organisert av Europols europeiske kriminalomsorgsenter (EC3), og var vertskap i hovedkontoret i Haag 14. og 15. juli.

Advokatforetaksrepresentanter fra EU, Canada og USA var til stede, sa byrået. Hovedemner som ble dekket på arrangementet, omfattet hvitvasking og beste praksis for saker der digitale valutaer har en fremtredende rolle.

Olivier Burgersdijk, strategidirektør for EC3, sa om arrangementet:

"De siste årene har vi bygget, delvis også ved hjelp av disse konferansene, et ekspertmiljø av etterforskere, anklagere og private utøvere som , viktigere, bidrar i fellesskap til å forebygge og bekjempe ulike former for misbruk av de dyder som digitale valutaer tilbyr. "

Mer informasjon om arrangementet finner du her.