En verdipapirhandelsorganisasjon har sendt et brev til EUs toppmarkedsregulator som gir innspill om hvordan det skal regulere bruken av blockchain.

Svaret, sendt i forrige uke av World Federation of Exchanges (WFE) til European Securities and Markets Authority (ESMA), kommer mer enn et år etter at byrået begynte å søke informasjon fra interessenter om teknologien.

Brevet, som angav generell støtte til ESMAs engasjement i rommet, hevder at teknologien ikke fullt ut bør erstatte eksistensen av tredjeparter i markedet - et argument i strid med systemer som bitcoin som er på deres hjerte, uten tredjepart.

Organisasjonens notater:

"Vi mener at selv om DLT kan gi betydelige fordeler for næringen, må risikoen likevel forvaltes nøye for å sikre konseptet om en pålitelig, nøytral, tredjepart vil forbli i hjertet av velfungerende markeder. "

En fersk WFE-undersøkelse fant at et flertall av organisasjonens medlemmer er i et visst stadium av blokkkjøringstesting, men ifølge brevet er regulatoriske og juridiske problemer fortsatt en hindring for utviklingen.

"Det er viktig å ha sikkerhet om den juridiske statusen til digitaliserte eiendeler som et middel til å overføre og gi sikkerhet over interesser i slike eiendeler, samt behandling i konkurs og anvendelse av insolvensbeskyttelse, fortsetter WFE.

ESMA har mottatt en rekke innleveringer fra ulike interessenter i det siste året, inkludert den italienske bankkonsernet Intesa Sanpaolo. Medlemmer av blockchain industrien, inkludert nonprofit advocacy Group Coin Center, har også veid inn i løpet av prosessen.

Bilde via Shutterstock