Uniform Law Commission (ULC) er satt til å gjennomgå utestående problemer med sin digitale digitalregulering på et kommende årsmøte.

ULC har jobbet med å vurdere uniform lovgivning for alternative og mobile betalingssystemer, og har fokusert på digitale valutaer som en del av sitt mandat for å skape sammenheng mellom amerikanske statslover for en tid nå.

Som sådan viser problemene, som er skissert i et nylig notat, hvor mye arbeid og overveielse som kan overlates før modellreguleringen blir publisert og gjort tilgjengelig som en veiledning til statlige lovgivere.

Blant de gjenværende problemene er definisjonen av "tillatelige investeringer" oppstart, lov til å fortsette bøkene og definisjonen av begrepet "bank".

I dag har stater som Vermont og Illinois avslørt finansregulering som gir virtuelle valutaforetak muligheten til å bruke eiendeler de holder for kunder som tillatte investeringer, da dette generelt sett betraktes som mindre tungt.

På samme måte forsøker ULC å bistå statlige lovgivere som griper seg med slike spørsmål, i disse landene og andre, og gir dem en enklere måte å gi klarhet til entreprenører og investorer.

Slike problemer vil sannsynligvis være i forkant av det neste årlige møtet, som vil være vert i California fra 14. til 20. juli.

Mikrofoner bilde via Shutterstock